Ervaren

Elke ervaring en alles wat je meemaakt heeft een bepaalde waarde of betekenis tegen een zekere prijs. Elke ervaring is zo in twee verhalen te vatten. Waarde is gebaseerd op het ene verhaal en de prijs achter die waarde op het andere. Het zij twee verhalen die nauw met elkaar samenhangen. De waarde kan zodoende repercussies hebben voor de prijs en omgekeerd kan de prijs van grote invloed zijn op de waarde.

Als je de waarde van een ervaring onvoldoende beseft, zul je de prijs gemakkelijk belastend of zelfs pijnlijk hoog vinden. Het verhaal ‘waarde’ heeft in dit geval repercussies voor de prijs. Je kunt van de andere kant de prijs ook laag vinden. Dan is het moeilijk om de waarde juist in te schatten. Het kan immers nooit veel zijn als het zo gemakkelijk gaat. Nu heeft het verhaal ‘prijs’ repercussies voor de waarde.

Een te hoge en een te lage prijs kunnen aldus een opmaat zijn voor lijden.

Het leven wordt lijden als je het nodige wat je hebt meegemaakt niet juist waardeert en niet naar werkelijke waarde schat. Je kunt enerzijds tot de conclusie komen dat “het me veel te veel heeft gekost! In mijn beleving is de prijs veel te hoog gezien de waarde die ik er aan hecht. Dat is heel vervelend!” Je voelt je bekocht. Anderzijds kun je vinden dat “het niets voorstelt omdat het me nauwelijks moeite heeft gekost!. De waarde kan nooit veel zijn, omdat het me zo gemakkelijk afgaat. Zo’n geringe waarde voelt armoedig aan. Ik sta als het ware met lege handen. Shit!” Je voldoet niet voor je gevoel.