Zomertraining 2019

Human Sense Zomertraining nabij Arezzo in Toscane
31 augustus – 7 september 2019

Human Sense is een onderzoekende en doordachte benadering om ontwikkelingen in je leven te volgen, te waarderen en het liefst ook tijdig te zien aankomen. Human Sense gaat uit van wat mensen goed kunnen in plaats van wat er mis is met hen. Onderzoek is daarom gericht op eigen kundigheden, vaardigheden en kwaliteiten die je stuk voor stuk kunt benutten in de breedste zin van het woord. In alleswat er gebeurt, ligt het accent op “jezelf en elkaar betrokken aandacht geven”. In het verlengde hiervan liggen de kunst van het genieten en het waarderen van het wisselwerken met andere mensen. Dit laatste heet tegenwoordig netwerken.

Het doel van Human Sense is uitvinden hoe je je bestaan vorm kan geven. Bestaan is de betekenis die gehecht is aan je leven door vele anderen én door jezelf. Je leeft per slot van rekening mèt vele anderen. Een wezenlijk onderdeel van deze betekenisgeving is jouw identiteit: jouw “ik ben” als toegeëigend uitvloeisel van wie jij bent voor anderen. Dit kun je individueel onderzoeken, in tweetallen en in tientallen. Bestaan ontplooit zich immers in interactie met vele, vele anderen. De drijfveer is steeds wederkerige waardering en zingeving.

De zomertraining is in het leven geroepen om in een weldadige omgeving, – los van thuis en werk; in een toevluchtsoord als het ware – individueel en samen met anderen op onderzoek uit te gaan.

De benadering is instrumenteel. Dit gaat voorbij het enkel oplossen van huidige problemen. Mensen hebben immers meer aan het verwerven en eigen maken van vaardigheden waarmee ze nu en óók in de toekomst de processen van hun leven aankunnen. De kern van het instrumentarium bestaat uit de denkmodellen die binnen Human Sense zijn ontwikkeld. Deze denkmodellen zijn eclectisch van aard. Natuurwetenschap, en dan met name de biologie, is de belangrijkste voedingsbodem. Hierop zijn geënt waardevolle inzichten uit de wereld van de Gestalt en de psychologie, het Jungiaanse denken, de Logotherapie van Viktor Frenkl, de Fenomenologie van met name Maurice Merleau-Ponty en de taalwetenschappen. Daar waar het gaat over ‘mensen die met mensen leven’, is de leer van de complexe systemen ook van groot belang. Het biologische van de visie van Human Sense laat volop ruimte voor het dierlijke en instinctmatige van de mens.

Human Sense is een rationele èn een gevoelsmatige benadering. Denken en ‘in je hoofd zitten’ zijnzeker zo belangrijk als voelen en gewaarzijn. We onderscheiden het Domein van de Gemeenschap en het Domein van de Intimi. In het Domein van de Gemeenschap heersen de cultureel bepaalde normen en waarden en voorschriften wat betreft gangbare taal, omgangsvormen, rituelen, gevoel en emoties. Hier wordt bepaald wie je kunt zijn (identiteit), wat je al dan niet mag (bijv. je vrouw slaan of je man aftuigen) en of je in de gemeenschap mag blijven of niet (verbanning, gevang + tbs, doodstraf). Al het persoonlijke en interpersoonlijke van mensen wat niet kan, hoort of mag in het Domein van de Gemeenschap is ondergebracht in het Domein van de Intimi. Intimiteit is zodoende voor‘thuis’ en het hoort niet in het ‘openbaar’. Een toevluchtsoord, zoals eenziekenhuis bijvoorbeeld, zit tussen beide domeinen in.

Human Sense staat een natuurwetenschappelijke benadering voor in de zin van: werkhypothese – toetsen – bijstellen van de hypothese – toetsen– enzovoorts. Het gaat over toetsen, toetsen en nog eens toetsen.