Human Sense Zomertraining

Leren Vooruitzien

Na je vijfendertigste heeft het patroon van je leven zich in principe in grote lijnen afgetekend. Tot je dood zullen de details nog verrassend blijven, maar het gangbare gemiddelde heeft zich in de eerste dertig jaar van je leven wel uitgekristalliseerd. Denk bijvoorbeeld aan de normen en waarden die je met de paplepel ingegeven zijn. Of op wat voor manier je een jongetje of meisje of geen van beiden bent. Hoe je je temperament vorm geeft en je nieuwsgierigheid wel of geen kansen. Hierbij maakt het niet uit of je blij bent met dit patroon van je leven of niet. Dat is een heel ander verhaal.

Als het bovenstaande klopt, moet er ook een zekere voorspelbaarheid zijn in hoe je je leven leeft. In grote lijnen, uitzonderlijke gebeurtenissen daargelaten. Het patroon van je leven wordt bijvoorbeeld ernstig verstoord als je een voet kwijtraakt. Dat is volstrekt normaal, zeker als je het niet zag aankomen.

Je kunt het patroon van je leven vanuit verschillende gezichtspunten in kaart brengen. Het geeft je een aardig beeld van het landschap waarin je opereert. Het laat je de moeilijk begaanbare gebieden zien in jouw landschap, de stukken waar je goed uit de voeten kunt en de plekken waar drassige moerassen zijn en verraderlijke ravijnen.

Tijdens onze Zomertraining krijg je de gelegenheid om het patroon van je leven in kaart te brengen. Dit doen we aan de hand van een aantal denkmodellen die je helpen jezelf, al dan niet in wisselwerking met anderen, gericht vragen te stellen. Dus in plaats van vertellen en uitleggen hoe het vermoedelijk zit in jouw leven, leer je je leven te bevragen over hoe het er blijkbaar écht aan toe gaat. In de metafoor van het denkmodel en in de uitwerkingen komen rationaliteit, berekening en je gevoelsleven samen. Denken en voelen voeden elkaar in schoonheid. Maar pas op! Ze kunnen elkaar ook heftig verstikken.

Naar aanleiding van je bevindingen en ontdekkingen kun je redelijk betrouwbaar gaan vermoeden hoe een bepaalde situatie of interactie zich verder zou kunnen ontplooien. Terugkijkend kun je je levenspad ontwaren, met daarlangs de mijlpalen die je zelf hebt opgericht. Een uitzonderlijke gebeurtenis wordt bijvoorbeeld zo’n mijlpaal door er vrij en moedig aandacht aan te schenken.

Bij elke mijlpaal kun je aandachtig blijven staan en op basis van een aantal “als .., dan ..” overwegingen[1] kiezen om (a) door te gaan, (b) van richting te veranderen of (c) op je schreden terug te keren.

[1] als [een bepaalde voorwaarde], dan [een bepaalde procesgang]